12 października 2021

Budynek Urzędu Miejskiego zostanie poddany termomodernizacji

Dzięki 784 506,69 zł pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Słowackiego 4 w Kuźni Raciborskiej zostanie niebawem poddany termomodernizacji.

 

- Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
- Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej;
- Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

- Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
- Realizator projektu: Gmina Kuźnia Raciborska
- Wartość dofinansowania z UE: 784 506,69 zł.


Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Działania mają na celu termomodernizację budynku, wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. Realizacja głównego celu przyczyni się do osiągnięcia celów cząstkowych czyli zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku, co znacznie obniży koszty utrzymania budynku, a także poprawi się stan środowiska naturalnego w długookresowej perspektywie.

Celem ogólnym realizacji tego projektu jest wzrost komfortu użytkowania budynku, jak również wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, poprzez zwrócenie uwagi na problemy z zanieczyszczonym powietrzem. Podniesie się jakość i komfort życia mieszkańców poprzez efektywne wykorzystywanie i oszczędzanie energii. Wszystkie działania mają również korzystny wpływ na wizerunek naszej Gminy.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz