23 maja 2021

"Ty jesteś Piotr, czyli skała...". Głaz "Karolek - Lolek" ze specjalną tablicą

We wtorkowy poranek, 18 maja na skwerze św. Jana Pawła II, na głazie, który niedawno przetransportowano z kopalni piasku "Kotlarnia" uroczyście osłonięto tablicę z okazji 101. rocznicy urodzin papieża.

 

Na 34-tonowym głazie nazwanym "Karolek - Lolek" zamontowano tablicę z mottem: "Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej skale zbuduję Kościół mój..." (MT16,18A), którego odsłonięcia dokonali senator Ewa Gawęda, wiceminister Michał Woś oraz były poseł Czesław Sobierajski.


Podczas uroczystości oprócz gospodarzy w osobach burmistrza Pawła Machy, wiceburmistrz Sylwii Brzezickiej-Tesarczyk i przewodniczącego Rady Miejskiej Gerarda Depty, udział wzięli: wspomniana wyżej senator RP Ewa Gawęda, asystentka posłanki do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc - Izabela Kowalska, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, pełnomocnik rządu ds. żeglugi, a zarazem była zastępczyni burmistrza Gabriela Tomik, doradca wojewody śląskiego, honorowy przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. dziedzictwa św. Jana Pawła II Czesław Sobierajski, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Witold Witosza, prezes zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej i dyrektor biura Subregionu Zachodniego Adam Wawoczny, dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach Krzysztof Kopeć, członek zarządu kopalni piasku "Kotlarnia" Jan Wojdyła, prezes Odlewni Rafamet Sp. z o. o. Adam Witecki, w zastępstwie Moniki Kruczek p. o. prezesa zarządu Zakładu Mechanicznego "BUMAR - ŁABĘDY" S. A. Sandra Wilczek - szef biura marketingu, właściciel firmy Justyntrans Demolition s. c. Justyn Suchanek oraz Tytus Kosarzycki z kopalni piasku "Kotlarnia".


Na koniec uroczystości nadleśniczy Witold Witosza oraz Czesław Sobierajski zasadzili "Dąb Niepodległości" ofiarowany przez Lasy Państwowe.

Uroczystość prowadzona była przez Wojciech Gdesza, nauczyciela historii ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.

UM Kuźnia Raciborska

***

Skwer św. Jana Pawła II

Przydrożny krzyż mocno wpisał się w polski krajobraz. To wymowny znak doświadczeń minionych pokoleń oraz ich wiary. Z krzyżami tymi związane są historie osób lub całych społeczności. Jedne przypominać będą o ludzkich tragediach i dramatach ojców, synów, braci, którzy wyruszywszy z domów rodzinnych wbrew swej woli, mieli nigdy do nich nie wrócić...

Inne - to krzyże wotywne - przywołują radość z narodzin czy daru zdrowia w czasie zarazy.

Przy nich błagano o urodzaj, pokój, szczęście rodzin. Były miejscem modlitwy, ale też spotkań, punktem odniesienia, pierwszym znakiem na drodze ku ukochanemu domowi.

Dziś spotykamy się przy krzyżu, kierując nasze myśli w stronę postaci Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II.


Tam na rozstaju dróg, wspominamy Jego piękne życie. Papież Benedykt XVI w homilii wygłoszonej podczas pogrzebu Jana Pawła II przywołał biblijne zdanie: "Wstańcie, chodźmy" (por. Mk 14,42). To wezwanie niech będzie i dla nas zaproszeniem do odbycia drogi przez historię powszechną, historię Kościoła, ale przede wszystkim przez historię naszej Ojczyzny. W każdej z nich wymowne miejsce zajmować będzie Karol Wojtyła, św. Jan Paweł II. Dla wielu z nas tak bardzo obecny w darze wolności od złowrogiej ideologii, od kajdan komunizmu. Owo "Wstańcie, chodźmy" odnosimy do wybudzenia się ze złego snu, wiary zmęczonej, łez zaschniętych. Dość wspomnieć zamach z 13 maja 1981 roku, upominanie się Papieża-Pielgrzyma o pokój i prawdę, w niemal każdym zakątku świata.

Szczególnym symbolem tego miejsca, skweru św. Jana Pawła II, jest głaz. Fragment litej, 34-tonowej skały, przyniesiony na naszą ziemię przez lodowiec. Fragment skały o dużej wytrzymałości i odporności. Widzimy w nim potęgę świata przyrody, ogrom czasu, niezwykłe połączenie trwałości i zmiany. Pokaz sił i trwania, pomimo różnych przeciwieństw. Odczytujemy w nim owo papieskie pielgrzymowanie. Odczytujemy też Jego wskazanie na potrzebę odniesienia do fundamentów naszej cywilizacji - kultury antyku, myśli oświeceniowej, a przede wszystkim chrześcijańskich wartości. Szacunek dla życia, wartość rodziny, odrzucenie nienawiści, pomoc najsłabszym z nas...


To wartości, przekazane niczym skarb, przez poprzednie pokolenia.

Równocześnie Jan Paweł II wołał o potrzebę umiejętnego odczytania znaków czasu, o potrzebę mądrych zmian, mądrego korzystania z dobrodziejstw współczesnej cywilizacji.

Skwer św. Jana Pawła II to miejsce, w którym poprzednie pokolenie postawiły jako symbol wiary i trwania - krzyż. Dziś, współczesne pokolenie mieszkańców Kuźni Raciborskiej nadaje mu nowy blask i przekazuje potomnym wraz ze świadectwem pięknego życia i nauczania Papieża Polaka.

W wierszu "Wielkość" Cyprian Kamil Norwid pisze:

"Wiesz, kto jest wielkim? - posłuchaj mię chwilę,
Nauczę ciebie
Poznawać wielkość nie tylko w mogile,
W dziejach lub w niebie.

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy
Pochylić czoła,
Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy
Zwyciężył zgoła!".


Z nieskrywaną dumą i wzruszeniem, przy skwerze św. Jana Pawła II w Kuźni Raciborskiej, w 101. rocznicę Jego urodzin.

Wojciech Gdesz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz