06 grudnia 2020

Z dziejów Siedlisk: Historia kaplicy przy ul. Gliwickiej

W centralnym punkcie Siedlisk, przy ul. Gliwickiej, znajduje się najważniejszy obiekt sakralny tej miejscowości - piękna kaplica domkowa pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, datowana na rok 1872.

 

Murowana z cegły, otynkowana kapliczka posiada pośrodku głównej fasady małą wieżyczkę z sygnaturką, a po jej bokach znajdują się także dwie ozdobne wieżyczki zwane sterczynami; wszystkie trzy zwieńczone są krzyżami. Na ścianie licowej widnieje data 1872. Kaplica ta powstała jako wotum wdzięczności za szczęśliwy powrót mieszkańców z zakończonej rok wcześniej wojny francusko-pruskiej.

Kaplica w Siedliskach pierwotnie dedykowana była św. Janowi Nepomucenowi. Ludowa rzeźba tego świętego, wykonana z drewna lipowego i polichromowana, stała na niewielkim stole ofiarnym i zajmowała główną, czyli środkową wnękę ołtarzową. Figurkę zniszczoną bardzo przez upływ czasu, zwłaszcza przez działanie korników, usunięto z kaplicy. Po jakimś czasie oddana została do jednej z rybnickich galerii. Stamtąd wykupiono ją i trafiła do Muzeum w Rybniku, gdzie po dokonaniu odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, wzbogaciła tamtejszą ekspozycję sakralną. Teraz główne miejsce w kaplicy zajmuje obraz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.


W 1982 r. podczas Misji Świętych ojcowie misjonarze odprawili przy kaplicy Mszę Świętą, a kuria biskupia nadała nową patronkę i tak od roku 1982 kaplica funkcjonuje pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Wydarzenia te odnotował po raz pierwszy w czerwcu 1982 r. w kronice parafialnej ks. Antoni Strzedulla. Od tamtego czasu w przeddzień odpustu parafialnego odbywają się co roku przy siedliskiej kaplicy Msze Święte.


Od czasów międzywojennych do roku 1957 opiekę nad kaplicą sprawowały Paulina, Wiktoria i Klara Czogała. Po nich, przez długie lata, kaplicą zajmowały się ofiarnie Gertruda Kurzeja i jej córka Marta (Gizela). Natomiast od roku 2009 o kaplicę troszczy się Aleksandra Bartoń. Starania o kaplicę nie ograniczają się tylko do utrzymania w niej porządku i dbałości o piękny wystrój czy przygotowania i udekorowania Mszy Świętych, ale wiążą się również z przeprowadzaniem remontów, pozyskiwaniem na nie środków, organizowaniem koniecznych prac - przy współudziale Rady Sołeckiej i mieszkańców. Warto wspomnieć o niektórych pracach remontowych:


- w 1957 r. - odnowiona została cała kaplica;
- w 1996 r. - dokonano wymiany okien i drzwi;
- w 2002 r. - wymieniono pokrycie dachowe;
- w 2007 r. - zainstalowano napęd elektryczny dzwonu;
- w 2012 r. - przeprowadzono osuszanie ścian, tynkowanie, malowanie, a także oblachowanie wieżyczek;
- w 2014 r. - postawiono wokół kaplicy nowe metalowe ogrodzenie na kamiennym cokoliku;
- w 2019 r. - dokonano wymiany drzwi w kaplicy;
- stojący obok kaplicy drewniany krzyż z figurą Chrystusa został wymieniony w roku 2008, jednak wskutek zniszczeń związanych z upływem czasu, krzyż ponownie został wymieniony w roku 2020.


Zaglądając do siedliskiej kaplicy, możemy w niej zauważyć nie tylko zajmujący główne miejsc duży obraz Niepokalanego Serca Maryi, ale także znajdujące się w bocznych wnękach dwa inne obrazy Matki Bożej, jej figurę, wizerunek św. Jana Pawła II, obrazek Najświętszego Serca Pana Jezusa, duży krucyfiks zawieszony na ścianie oraz jeszcze inne przedmioty kultu.


Ciekawa pod względem architektonicznym i pięknie zadbana dzięki zaangażowaniu mieszkańców kapliczka stanowi niewątpliwie wspaniałą wizytówkę Siedlisk.

Opracowała Aleksandra Bartoń / Świetlica w Siedliskach

Źródło:
- Kwartalnik katolicki Parafii NSJ w Turzu "Głos serca" (Grudzień 2019, nr 19),
- "Zarys historyczny Siedlisk" ze strony internetowej OSP Siedliska

*****

Od Redakcji: Wizerunek XIX-wiecznej kaplicy w Siedliskach znalazł się m. in. na obrazach lokalnego artysty - Leona Stanka. Poniżej zamieszczamy również zdjęcie figury św. Jana Nepomucena, która po wielu perypetiach trafiła do rybnickiego muzeum. 


Fot. arch. L. Stanka i B. Koziny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz