04 listopada 2020

Podziękowanie burmistrza dla służb zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska składa serdeczne podziękowania wszystkim służbom za zaangażowanie i podjęte działania w czasie pogotowia przeciwpowodziowego w październiku 2020 r. 

 

Podziękowania w szczególności kieruję do: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, PGW Wody Polskie w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, służb technicznych Elektrowni Rybnik, za dobrą współpracę i koordynację działań pozwalającą na bezpieczne przeprowadzenie przez Gminę Kuźnia Raciborska wód wezbraniowych rzeki Odry i Rudy.


Dziękuję Strażakom Ochotnikom z jednostek OSP z terenu Gminy za stałe monitorowanie urządzeń przeciwpowodziowych, budowę oraz dozorowanie zamknięcia szandorowego rzeki Rudy na drodze powiatowej w sołectwie Turze, pompowanie wody ze zbiornika w sołectwie Ruda podtapiającej gospodarstwa i zabudowania oraz za liczne pompowania wody z podtopionych przez wysokie wody gruntowe piwnic na terenie całej Gminy.


Dzięki zaangażowaniu i dobrej komunikacji wszystkich służb, udało się uniknąć powodzi oraz strat na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.Warto dodać, że tak wysokich stanów wód rzeki Odry na wodowskazie w Raciborzu-Miedoni, sięgających 7,15 m w październiku, nie odnotowano od połowy ubiegłego wieku, a w roku 2020 na terenie naszej Gminy było to już drugie wezbranie.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz