26 sierpnia 2020

W Kuźni otwarto żłobek "Szkrabkowo"

We wtorek, 25 sierpnia w budynku po dawnej jednostce wojskowej przy ul. Jagodowej w Kuźni Raciborskiej odbyło się otwarcie żłobka pod wdzięczną nazwą "Szkrabkowo". To pierwsza tego typu placówka w naszej gminie.


Żłobek powstał w ramach projektu: "Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT.Opiekę znajdzie tam 25 najmłodszych naszych mieszkańców. Projekt realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną Szkrabkowo.Przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha i prezes Spółdzielni Socjalnej Szkrabkowo Adam Kopka. Poświęcenia pomieszczeń dokonał wikariusz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej ks. Joachim Koza.W otwarciu uczestniczyła także zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, radni, kierownik referatu edukacji, sportu i promocji Anna Mainusz oraz pracownicy żłobka.W najbliższych dniach w żłobku odbędą się godziny adaptacyjne dla dzieci. Od 1 września placówka będzie już pracowała w pełnym wymiarze godzin tj.: od 7:00 do 17:00.

oprac. BK
fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz