29 lipca 2020

Umowa podpisana, remont Powstańców niebawem

W czwartek, 23 lipca burmistrz Paweł Macha w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisał umowę na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej".


Koszt całej inwestycji to kwota 1 811 963,36 zł, z czego wkład własny gminy 117 641,93 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 1 694 321,43 zł.


W ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania:

1) Wymiana podbudowy i nawierzchni istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,50 m., z zabudową nowych krawężników po obu stronach jezdni.
2) Przebudowa tarczy skrzyżowania ul. Słowackiego (DP3534S) z ul. Powstańców, wraz z wykonaniem.
3) Przebudowa istniejącego chodnika z wydzieleniem pasa szerokości 2,0 m. z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową.
4) Przebudowa tarczy skrzyżowania drogi gminnej ul. Browarna z ul. Powstańców.


5) Przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.
6) Przebudowa istniejącej sieci energetycznej napowietrznej oraz kablowej.
7) Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Browarnej, z przeznaczeniem dla obsługi pasażerów ruchu kolejowego, pobliskiej stacji kolejowej - koszt niekwalifikowany inwestycji.
8) Wykonanie nowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów; stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, w tym z sygnalizacją wzbudzaną w obrębie pobliskiego przedszkola.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz