26 lipca 2020

Kolumna Maryjna z Rud odzyska dawny blask

22 lipca rozpoczęły się prace remontowe przy Kolumnie Maryjnej w Rudach. Figura Matki Boskiej i kolumna zostały zdemontowane i przewiezione do renowacji na warsztat do wykonawcy robót.


Zakres prac obejmować będzie pełną renowację kolumny wraz z posągiem Matki Bożej i niecki oraz wykonanie nowej płyty fundamentowej wraz z izolacją ciężką.Wykonawcą jest Piotr Krzemień z Wolbromia.
Koszt zadania: 137.760,00 zł brutto
Termin zakończenia prac to 30 września 2020 r.Renowacja prowadzona jest w ramach projektu "Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy" realizowanego przy udziale pomocy finansowej: Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czesko-Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz