26 kwietnia 2020

Mała Tarcza Antykryzysowa Gminy Kuźnia Raciborska

W celu wsparcia przedsiębiorców w czasie trwającej epidemii COVID-19, podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, która odbyła się 23 kwietnia, przyjęto dwie uchwały: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Pierwsza z nich wprowadza zwolnienia od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy czasowe ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, związane ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. Zwolnienie przysługuje za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

W celu uzyskania ulgi należy złożyć formularz załączony do uchwały oraz korektę deklaracji podatkowej lub korektę informacji podatkowej. Dokumenty należy złożyć do 31 grudnia 2020 roku.

Druga z uchwał wprowadza na czas epidemii nienaliczanie opłaty prolongacyjnej.

Obie uchwały wejdą w życie po ogłoszeniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. O ich ogłoszeniu poinformujemy w kolejnym materiale informacyjnym.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz