06 lutego 2020

Szykuje się gruntowna modernizacja ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej

Wymiana nawierzchni, przebudowa chodnika oraz skrzyżowania, budowa zatoczki autobusowej oraz przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną - to elementy mającej się niebawem rozpocząć modernizacji ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej.

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą "przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej".W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

- wymiana nawierzchni drogi na ulicy Powstańców w Kuźni Raciborskiej na długości 428 m., jak również poszerzenie jej do szerokości 5,50 m.;
- przebudowa skrzyżowania ulicy Powstańców i Słowackiego wraz z wykonaniem przystanku / zatoki autobusowej na ul. Słowackiego, jak również stworzeniem bezpiecznego przejścia dla pieszych, w tym z sygnalizacją wzbudzaną w obrębie pobliskiego przedszkola;
- przebudowa istniejącego chodnika z wydzieleniem ścieżki rowerowej;
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego;
- budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Browarnej, z przeznaczeniem do obsługi pasażerów ruchu kolejowego.Warunkiem udziału w konkursie było bezpośrednie połączenie drogi gminnej z siecią dróg TENT-T. Drogi TENT-T to sieci dróg międzynarodowych. Ulica Powstańców posiada połączenie z drogą kolejową, która przebiega przez Kuźnię Raciborską i jest wpisana w system sieć linii kolejowych międzynarodowych o numerze 151.Całkowite dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 694 321,42 zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec bieżącego roku.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz