29 lutego 2020

Jak zredukować smog i oddychać czystym powietrzem?

Coraz więcej polskich gmin wdraża program "Czyste Powietrze". Jego głównym celem jest poprawa stanu powietrza dzięki m. in. wymianie źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne. To proces długotrwały, wymagający czasu i nakładów finansowych.

Pojawiają się też bardziej radykalne postulaty wprowadzenia zakazu palenia węglem w domowych kotłowniach. Tymczasem istnieje sprawdzony sposób na to, by oddychać czystym powietrzem tu i teraz, o którym warto wiedzieć.

Sorbent ER-1 to polski produkt wynaleziony kilka lat temu na Śląsku. Wodzisławscy technolodzy, skupieni w Zespole Autorskim WNM, stworzyli kombinację kruszyw, która w połączeniu z odpowiednią techniką spalania węgla daje niebagatelne rezultaty - redukuje emisję zanieczyszczeń, w tym pyłów, tlenków siarki (SO2), tlenków azotu (NOx0,) czy metali ciężkich, w tym rtęci (Hg).

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji

Sorbent ER-1 jest wieloskładnikowym produktem, który powstał na bazie polskich minerałów. W jego skład wchodzą kompozyty związków wapnia (Ca), związków glinokrzemianu ((Si4O10)(OH)8*4H2O) oraz naturalne związki torfu na bazie związków kompleksowych węgla (C), wodoru(H) i tlenu(O). Produkt posiada właściwości elektrostatyczne, dzięki temu można wymieszać go z dowolnym opałem - węglem, ekogroszkiem, drewnem i peletem. Dodanie 2 % Sorbentu ER-1 do masy wagowej opału wystarczy, żeby praktycznie do zera zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń. - Pyły, które znamy bardziej jako PM2,5 oraz PM10, to nic innego jak niedopalone benzopireny smoliste, lotne związki organiczne, niedopalone podziarno węgla oraz wiele innych związków. Nasz sorbent, w połączeniu z odpowiednią techniką spalania, powoduje zmniejszenie szkodliwych emisji, a w rezultacie czyste powietrze, pozbawione smogu - komentuje Mariusz Dąbrowski, generalny dystrybutor produktu Sorbent ER-1, członek Zespołu Autorskiego WNM.


Jak działa sorbent?

Warto zauważyć, że działanie sorbentu przebiega dwutorowo. Pierwszy proces skupia się wokół redukcji zanieczyszczeń. - Mieszanka skomponowanych kruszyw powoduje, że szkodliwe związki metali ciężkich ze spalanego węgla zamykane są w Nano płytkach i Nano rurkach jednego z kompozytów sorbentu. Trwale zamknięte, przestają być szkodliwe dla otoczenia - wyjaśnia M. Dąbrowski. Ponadto sorbent ma również działanie katalityczne na opał. - Sorbent ER-1 powoduje lepsze dopalanie węgla, podwyższa temperaturę płynięcia popiołu, a tym samym spalane ziarna węgla nie spiekają się. Mówimy wtedy o spalaniu zupełnym. Proces ten powoduje zamianę benzopirenów smolistych, które osadzają się na ścianach komina, na łatwopalne lekkie. Poprzez katalityczne działanie, wpływa dodatnio na efektywność energetyczną i na likwidację smogu. Redukuje nieprzyjemne i szkodliwe zapachy - dodaje Mariusz Dąbrowski.

Efekt potwierdzony przez badania

Działanie sorbentu zostało potwierdzone w badaniach naukowych, które zostały wykonane na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na zlecenie EKOROZWÓJ Sp. z o. o. dla Departamentu Energetyki, byłego już Ministerstwa Energii. Z przeprowadzonej pracy nakowo-badawczej jednoznacznie wynika, że następują redukcje szkodliwych emisji pyłów, SOx, NOx, Hg, toksyn i skażeń po stosowaniu Sorbentu ER-1. Ponadto, zgodnie z przepisami polskiego prawa, produkt posiada odpowiednie certyfikaty jakości, kartę charakterystyki oraz niezbędne dokumenty potwierdzające jego bezpieczeństwo.

Ekologia na pierwszym miejscu

Sorbent ER-1 wspomaga proces ekologicznego spalania węgla i dzięki temu znacząco wpływa na jakość powietrza. Warto podkreślić, że jest to produkt całkowicie bezpieczny dla środowiska. Jest komponentem, stworzonym na bazie naturalnych składników polskiego pochodzenia i nie zawiera żadnych sztucznych chemicznych dodatków. Dlatego nie ma jakichkolwiek obaw przy jego stosowaniu.

Autor tekstu: Iwona Cybulska / Adventure Media
Fot.: Pixabay.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz