24 lutego 2020

Będzie cieplej i ekologiczniej. Dzięki funduszom z UE gminne budynki użyteczności publicznej przejdą termomodernizację

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 520 473,81 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.


Wartość całości projektu to kwota 3 525 411,20 zł, która zostanie przeznaczona na termomodernizację ośmiu gminnych obiektów. Realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Gminie Kuźnia Raciborska.

Termomodernizacji poddane zostaną budynki: Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej, ZGKiM w Kuźni Raciborskiej, Przedszkola w Rudach, Wiejskiego Ośrodka Kultury w Turzu, OSP Turze, OSP Jankowice, OSP Ruda Kozielska oraz gminny budynek przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej.

Zakres prac wynikający z realizacji projektu:

Przedszkole przy ul. Słowackiego 18 w Kuźni Raciborskiej:
- Ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji c. w. u. wraz z dostawą i montażem powietrznej pompy ciepła c. u. w., modernizacja instalacji c. o. - wymiana źródła ciepła.

ZGKiM

- Ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien drewnianych, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c. o. - wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Przedszkole w Rudach
- Ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien w piwnicy, ocieplenie stropu nad piwnicą, modernizacja instalacji c. o. - wymiana źródła ciepła, modernizacja instalacji c. w. u. wraz z dostawą i montażem powietrznej pompy ciepła c. u. w.

Wiejski Ośrodek Kultury w Turzu
- Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną częścią poddasza, ocieplenie dachu nad użytkową częścią poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnicy przy gruncie, wymiana źródła ciepła.

OSP Turze
- Modernizacja instalacji grzewczej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej.

OSP Jankowice
- Ocieplenie ściany zewnętrznej, ocieplenie stropodachu, wymiana drzwi, ocieplenie bram garażowych, wymiana źródła ciepła.

OSP Ruda Kozielska
- Ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnicy, montaż nawiewników, montaż kotła na biomasę, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych i automatycznych odpowietrzników, modernizacja instalacji c. u. w. wraz z dostawą i montażem powietrznej pompy ciepła c. u. w., wymiana bram garażowych

Budynek przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej
- Ocieplenie stropu, ocieplenie ściany zewnętrznej.

Do konkursu można było zgłaszać tylko budynki użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Kuźnia Raciborska. Budynki, w których znajdowały się lokale mieszkalne nie mogły zostać zgłoszone do konkursu.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz