21 listopada 2019

Kuźniańska podstawówka z nowymi szatniami dla uczniów

Zakończyły się prace remontowo-budowlane na najniższym poziomie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, gdzie powstawały nowe szatnie dla uczniów. W środę, 20 listopada oddano do użytku tę część budynku szkolnego.

Zadanie pod nazwą "Utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej" zostało dofinansowane z budżetu Gminy oraz z rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów.
W otwarciu uczestniczył były poseł Czesław Sobierajski, dzięki któremu gmina otrzymała dofinasowanie do projektu, burmistrz Paweł Macha, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Kasprzyk, radny Maciej Kriwienok, przewodnicząca Rady Rodziców Wioletta Jurusik, kierownik referatu Edukacji Sportu i Promocji Anna Mainusz, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Piotr Staroń, dyrekcja szkoły, nauczyciele, samorząd uczniowski oraz wykonawca remontu Jerzy Bandurski z Firmy Remontowo-Budowlanej.
Po przecięciu wstęgi poświęcenia nowych pomieszczeń szatniowych dokonał wikariusz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej ks. Joachim Koza.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz