10 października 2019

Przedszkolaki z Gminy Kuźnia Raciborska otrzymają oczyszczacze powietrza

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2247/72/VI/2019 z 2 października 2019 r. Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej i Przedszkole w Rudach znalazły się na liście rankingowej placówek przedszkolnych zgłoszonych do kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech".


W ramach tej kampanii przedszkola otrzymają po cztery oczyszczacze powietrza. Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu znalazło się na liście rezerwowej.

Kampania "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" zostanie przeprowadzona, aby:

a) zaktywizować nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia;
b) podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie;
c) przekazać wiedzę rodzicom / opiekunom prawnym o: wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szczególności dzieci; wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia; uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy.

Ponadto, aby wprowadzić dzieci do tematu jakości powietrza i walki ze smogiem przewidziano emisję we wszystkich placówkach bajki animowanej przygotowanej na podstawie przedstawienia teatralnego "Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu". Bajka zostanie nagrana na płyty DVD i rozdystrybuowana do placówek biorących udział w kampanii.

Dzieci otrzymają zestawy edukacyjne - ćwiczenia. Każda placówka, która została zakwalifikowana do udziału w kampanii, po odpowiednim wprowadzeniu merytorycznym dzieci w problematykę stanu jakości powietrza przygotuje z udziałem dzieci przedstawienie o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne, które weźmie udział w konkursie na najlepsze przedstawienie.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz