15 lipca 2019

Gmina Kuźnia Raciborska podejmie współpracę na rzecz korekcji wad postawy u dzieci klas I-III

11 lipca w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielem starostwa oraz dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. Tematem rozmów była oferta wykonania nieodpłatnych badań postaw ciała dzieci klas 1-3  z terenu Gminy Kuźnia Raciborska


Ponadto dyskutowano również o współpracy w zakresie koordynacji działań związanych z korekcją wad postawy po badaniach, w tym także prowadzeniu zajęć dla dzieci ze skomplikowanymi wadami postawy ciała.

W spotkaniu udział wziął burmistrz Paweł Macha wraz ze swoją zastępczynią Sylwią Brzezicką-Tesarczyk, kierownik Referatu Edukacji, Sportu i Promocji Anna Mainusz oraz - ze strony powiatu - wicestarosta Marek Kurpis i dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Artur Krawiec.


W trakcie spotkania ustalono, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu:

- w terminie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r. wykona nieodpłatne badania postaw ciała dzieci (około 270 osób) z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w szkołach wskazanych przez burmistrza oraz opracuje wyniki w/w badań;
- przeprowadzi prelekcję dla rodziców dzieci po badaniach oraz zorganizuje spotkania i warsztaty dla nauczycieli, którzy docelowo prowadzić będą zajęcia gimnastyki korekcyjnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska;
- przyjmie na zajęcia po badaniach dzieci ze skomplikowanymi wadami postawy ciała, a Gmina Kuźnia Raciborska zorganizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci po badaniach wymagających ćwiczeń korekcyjnych na poziomie szkolnym;
- sfinansuje dwie godziny dydaktyczne ze swoich godzin na prowadzenie zajęć korekcyjnych poprzez zatrudnienie osoby wskazanej przez Gminę Kuźnia Raciborska do prowadzenia zajęć na terenie Gminy.


Natomiast Gmina Kuźnia Raciborska:
- udostępni pomieszczenie do badań w szkołach oraz zabezpieczy sprzęt do badań na czas ich wykonywania;
- zapewni zajęcia dla dzieci po badaniach wymagających ćwiczeń korekcyjnych na poziomie szkolnym oraz wyposażenie sali do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej.

Współpraca między zainteresowanymi podmiotami w zakresie korygowania wad postawy ciała będzie kontynuowana w kolejnych latach.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz