05 lutego 2019

Wybory sołeckie: W Rudzie Kozielskiej bez zmian

Ruda Kozielska po Jankowicach, Osiedlu - Stara Kuźnia i Turzu była kolejnym sołectwem, w którym odbyły się wybory sołtysa oraz rady sołeckiej. Zgodnie z przewidywaniami przez najbliższe pięć lat popularnej "Kozi" nadal szefować będzie Gizela Górecka. Poniżej podajemy osobowy skład rady.


W skład 12-osobowej rady sołeckiej sołectwa Ruda Kozielska weszli: Magdalena Aszer, Adam Rabiej, Maciej Sowa, Aldona Szostak, Gizela Wieczorek, Robert Kluger, Jerzy Pokidaniec, Dawid Wieczorek, Janusz Górecki, Mateusz Widera, Józef Strzedula i Karol Miera.

Dziś wybory w Rudach.

BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz