16 stycznia 2019

O Ewangelii wg św. Mateusza wiedzą wszystko. W Rudach odbył się finał konkursu biblijnego

W czwartek, 10 stycznia w Rudach odbył się finał XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem była diecezja gliwicka. Finał składał się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego, a wzięło w nim 60 osób z całego województwa śląskiego.60 młodych ludzi z całego województwa śląskiego obejmującego teren 5 diecezji: gliwickiej, katowickiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej i sosnowieckiej wyłonionych w etapach szkolnych oraz diecezjalnych, przyjechało do Rud, by sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą Biblii, a dokładnie Ewangelii św. Mateusza.


Etap pisemny, który wyłonił ścisłą czołówkę finalistów, odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. Kolejna część konkursu miała miejsce w Auli św. Jana Pawła II w Starym Opactwie w Rudach. Tam na oczach zgromadzonej publiczności, którą stanowili uczestnicy konkursu, ich rodzice i opiekunowie oraz zaproszeni goście, odbył się etap ustny, który ostatecznie wyłonił zwycięzców konkursu.


I tak: pierwsze miejsce zdobył Jan Kucharski z Jaworzna, drugie miejsce - ex aequo - zdobyli: Weronika Wałach z Rybnika oraz Jacek Adamecki z Gliwic. Poziom konkursu był bardzo wysoki, uczestnicy podkreślali również wysoki poziom organizacyjny oraz życzliwość i gościnność, których doświadczyli zarówno w szkole, jak i w murach opactwa.


Warto podkreślić, że Gmina Kuźnia Raciborska oraz Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach były współorganizatorami konkursu. Gmina zapewniła wszystkim gościom poczęstunek oraz ufundowała nagrody książkowe. Burmistrz Paweł Macha wspólnie biskupem gliwickim Janem Kopcem oraz wicekuratorem oświaty Dariuszem Domańskim złożyli gratulacje zwycięzcom konkursu oraz wręczyli im ufundowane nagrody.

SP Rudy / UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz