17 grudnia 2018

Modernizacja chodnika przy ul. Topolowej w kierunku Siedlisk

Trwa wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej. Wykonawcą robót jest A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz Kühn z Krzyżanowic. Wartość inwestycji wynosi 145.753,34 zł.
Inwestycja pn. "Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S, strona lewa w kierunku miejscowości Siedliska" realizowana jest na odcinku od posesji Topolowa 11 do Topolowa 29.


Prace remontowe finansuje w połowie Gmina Kuźnia Raciborska i Starostwo Powiatowe. Przewidywany termin zakończenia robót to koniec grudnia 2018 roku.

Dalsza część chodnika w kierunku Siedlisk będzie remontowana w roku 2019 jeżeli Gmina Kuźnia Raciborska pozyska środki finansowe na ten cel.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz