22 listopada 2018

"Od przedszkola do seniora", czyli welkie święto seniorów z Turza [FOTO]

Niemal setka turzańskich seniorów wzięła udział w dorocznym Dniu Seniora, który już po raz 23. zorganizowany został przez radę sołecką Turza. W spotkaniu wzięła ponadto udział 10-osobowa grupa seniorów z czeskiego miasteczka Odry, które jest partnerskim miastem dla Kuźni Raciborskiej.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Paweł Macha, sekretarz Dominik Klimanek, skarbnik Anna Szostak, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Kasprzyk, jego zastępca Gerard Depta (mieszkaniec Turza), kierownik Biura Rady Miejskiej Ilona Burgieł, insp. referatu promocji Marcin Gałuszka-Biernacki, instruktor MOKSiR Anna Kijek oraz proboszcz parafii NSPJ w Turzu ks. Marcin Szaboń.


Spotkanie po raz drugi miało charakter wspólnej biesiady, której nadano nazwę "Od przedszkola do seniora", bowiem to właśnie turzańskie przedszkolaki brawurowo otworzyły ten ważny dla seniorów dzień. Nad całością czuwała sołtys Turza Marcelina Waśniowska, a część artystyczną zajął się Piotr Scholz oraz muzyk z zespołu B.A.R. - Eugeniusz Loska, który został niedawno wybrany do rady powiatu gliwickiego.


Biorący udział w biesiadzie seniorzy czescy złożyli życzenia seniorom polskim, a na ręce burmistrza Pawła Machy przekazali drobny upominek. Z kolei upominek w postaci róży dla włodarza gminy, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz wspomnianego Eugeniusza Loski wręczyli organizatorzy spotkania, mówiąc, że to "róża od Turza".


Tekst i zdjęcia: Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz