01 lipca 2018

Krystyna Lubos z Rud i Feliks Cieśla z Kuźni nagrodzeni przez władze Gminy

28 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej, burmistrz Paweł Macha oraz przewodnicząca Rady Sabina Chroboczek-Wierzchowska uhonorowali Krystynę Lubos za 35 lat dyrygowania chórem im. J. Rogera w Rudach i Feliksa Cieślę za 50 lat pracy trenerskiej w sekcji tenisa stołowego przy KS "Stal" Kuźnia Raciborska.Pani Krystyna i pan Feliks przez wiele lat poświęcali swój wolny czas, aby promować Gminę Kuźnia Raciborska przez pracę na rzecz swoich stowarzyszeń K. Lubos i F. Cieśla otrzymali Listy Gratulacyjne oraz drobne upominki

Fot. M. Gałuszka-Biernacki / Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz