25 czerwca 2018

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie nowe zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Poniżej przedstawiamy sześć głównych punktów, a pozostałe informacje znaleźć można w ulotce, która jest do pobrania na stronie urzędu.


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

1. Worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości dotychczasowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - będą bezpłatne (w systemie wymiany 1:1).
2. Popiół z palenisk domowych będzie podlegał segregacji.
3. Nie będzie można łączyć odpadów kuchennych (biodegradowalnych) z zielonymi (oddzielna segregacja).
4. Zmieni się częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z terenów wiejskich.
5. Zmieni się częstotliwość odbierania odpadów wielkogabarytowych.
6. Zmieni się sposób odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szczegóły w ulotce! (>>>POBIERZ<<<)

UWAGA!

W razie wątpliwości (po zapoznaniu się z ulotką) proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem tel. (32) 419-14-17 wew. 131.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz