24 maja 2018

Międzygminne porozumienie ws. odnawialnych źródeł energii

21 maja w Tarnowskich Górach burmistrz Paweł Macha oraz skarbnik Anna Szostak wraz z przedstawicielami 10 gmin woj. śląskiego podpisali umowę partnerską w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii.Projekt pn.: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs.


Umowę Partnerską pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry podpisały: Kuźnia Raciborska, Gaszowice, Jejkowice, Krupski Młyn, Lelów, Lyski, Nędza, Psary, Sośnicowice i Tworóg.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz