23 maja 2018

Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała drugi agregat do pompowania wody

Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała na swój teren drugi agregat pompowy o wysokiej wydajności na przyczepie. Przypomnijmy, że pierwszym agregatem od 2012 r. dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach. Nowy sprzęt trafi natomiast do Rudy Kozielskiej.Jest to holenderskiej produkcji pompa "BBA Pompen" o wydajności nominalnej ok. 15000 litrów pompowanej wody na minutę. Zasilana jest silnikiem spalinowym wysokoprężnym "Perkins" z zestawem węży ssawnych o średnicy 400 mm i wężem tłocznym o średnicy 300 mm.Ten agregat pompowy docelowo jest przeznaczony na czas wezbrań rzeki Odry, do pompowania wody ze zlewni wód w Rudzie, ale także może być wykorzystywany do pompowania wody w wielu innych sytuacjach.

Krzysztof Bartoń
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz