10 kwietnia 2018

Przy ul. R. Lewandowskiego zamontowano lustro drogowe

Dziś przy ul. R. Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej (na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do szkoły) zamontowane zostało lustro drogowe, którego celem jest poprawa widoczności odcinka ulicy biegnącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 922 w głąb kuźniańskiego osiedla.


Lustro zostało zamontowane na wniosek Zarządu Jednostki Pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej. Celem była poprawa bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami wyjeżdżającymi z drogi osiedlowej należącej do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWOCZESNA" w Raciborzu.


W uzasadnieniu złożonego wniosku czytam: "W Kuźni Raciborskiej w ciągu ul. R. Lewandowskiego na wysokości wjazdu do Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka po drugiej stronie jezdni usytuowana jest droga osiedlowa (dojazdowa) dla mieszkańców z budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 5-7, 9-19, 25-31 należących do zasobów w/w spółdzielni, a także nr 21-22 należących do zasobów administrowanych przez ZGKiM.


W rejonie w/w blokowisk mieszkalnych znajduje się znaczna ilość miejsc parkingowych, z których korzystają mieszkańcy. Kierujący pojazdami wyjeżdżającymi z drogi osiedlowej na drogę z pierwszeństwem przejazdu tj. ul. R. Lewandowskiego z jej lewej strony mają ograniczoną widoczność. Żywopłot należący do Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stowarzyszenie Ogrodowe Rafamet "Kolonia - Tulipan" bezpośrednio przyległy do krawędzi jezdni, zasłania odcinek drogi, który nie posiada pobocza i chodnika.

Ustawienie lustra drogowego po przeciwnej stronie jezdni (ok. 0,80 m od słupa oświetleniowego) pozwoli zwiększyć kąt obserwacji drogi, co niewątpliwie wpłynie jednocześnie na poprawę stanu bezpieczeństwa kierującym pojazdami".

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz