26 kwietnia 2018

Dotacje na kotły. Ostatnia szansa na złożenie wniosku

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej przypomina, że jeszcze tylko jutro (27 kwietnia) można złożyć wniosek o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji  dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap II, 2018 rok z możliwością otrzymania dotacji w wysokości do 6 tys. złotych.Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

W dniach od 16 do 27 kwietnia 2018 r., będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap II, 2018 rok", którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców (Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska" oraz określenia ilości modernizacji >>>POBIERZ<<<).

Jednocześnie zawiadamiamy, że:

1) w bieżącym roku obowiązują wzory dokumentów (wniosek, oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością, pełnomocnictwo) udostępnione w 2017 r. (wszystkie dokumenty dostępne TUTAJ). Druki te można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro);

2) regulamin dotacji celowej w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska" nadal obowiązuje. (REGULAMIN).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz