26 marca 2018

"Odra OK". Władze miasta omawiały realizację polsko-czeskiego projektu

W czwartek, 22 marca w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie w sprawie projektu pn. "ODRA OK", który współfinansowany jest ze środków INTERREG VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 z funduszu mikroprojektów w Euroregionie Śląsk.Gospodarzami spotkania był burmistrz Paweł Macha i jego zastępczyni Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, a gośćmi przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Regionu Śląsko-Morawskiego: Pavel Santarius i Radovan Kominek oraz delegaci Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. Józef Gumienny - dyrektorem GAPiR i Andrzej Szymborski - dyrektor Działu Realizacji Projektów, Rozwoju i Zarządzania Jakością.


Celem projektu jest opracowanie studium rozwoju wykorzystującego Odrę w celu zwiększenia dostępności i atrakcyjności regionu transgranicznego oraz rozwoju otoczenia biznesu, np. łączenie istniejącej infrastruktury turystycznej na odcinku transgranicznym Ostrawa-Koźle.

Projekt przewiduje wskazać oczekiwania samorządów dotyczące właśnie tego aspektu. Burmistrz Paweł Macha konsultował postęp prac nad tym projektem jako pełnomocnik Subregionu Zachodniego województwa śląskiego oraz pełnomocnik Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry - polskiej części Euroregionu Silesia.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz