31 stycznia 2018

Gminne jednostki OSP dostaną sprzęt przeciwpowodziowy

W związku z likwidacją Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, gmina Kuźnia Raciborska pozyskała bezpłatnie sprzęt przeciwpowodziowy, w skład którego wchodzi m. in. łódź "Quicksilver" z silnikiem strumieniowym "Mercury".Ponadto udało się również pozyskać pompy pływające "Niagara", agregat prądotwórczy, węże oraz worki przeciwpowodziowe. Sprzęt jest w bardzo dobrym stanie technicznym i zostanie rozdzielony pomiędzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Tym samym Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego składa podziękowania ŚZMiUW w Katowicach za dostrzeżenie lokalnych potrzeb i nieodpłatne przekazanie sprzętu.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz