04 grudnia 2017

"Wykorzystać potencjał rzek". Rok 2018 Rokiem Odry

Pod koniec listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się drugie posiedzenie zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego, w którym od września br. zasiada burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.


W trakcie spotkania przedstawiono m. in. inicjatywę zapoczątkowaną przez województwo dolnośląskie i przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego związaną z ustanowieniem roku 2018 jako samorządowego Roku Odry. Ideą tego pomysłu jest wspólne działanie wszystkich województw położonych w dorzeczu Odry w celu pełniejszego wykorzystania szans rozwojowych związanych z jej wykorzystaniem.


Zespół powstał w drodze zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego. Podstawowym zadaniem zespołu jest zapewnienie samorządowi województwa śląskiego możliwie pełnej informacji dotyczącej żeglugi śródlądowej i innych aspektów gospodarki wodnej w województwie oraz przedstawianie uzasadnionych propozycji podejmowania działań w tym zakresie. W skład zespołu weszli eksperci, którzy od lat angażują się w sprawy gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Wśród nich są reprezentanci samorządów, administracji rządowej, organizacji społecznych, wyższych szkół oraz instytutów badawczych.

O powołaniu burmistrza Machy w skład zespołu doradczego pisaliśmy TUTAJ.

Źródło: slaskie.pl; oprac. BK
Fot. Tomasz Żak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz