28 września 2017

Mistrzostwa Świata Gry w w Kapsle z pieczonym ziemniakiem w tle

W sobotę, 7 października na parkingu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbędzie się kolejna edycja zabawy pn. "Mistrzostwa Świata Gry w Kapsle". Budowa trasy rozpocznie się już od godz. 15:00, początek zawodów zaplanowany jest na godz. 16:00.


Organizatorzy informują, że w związku z realizacją projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000674 pt. "Śląska kultura po obu stronach granicy", Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przystępuje do realizacji kolejnego wydarzenia kulturalnego pod nazwą "Czesko-polskie imprezy skierowane do dzieci - Mistrzostwa Świata Gry w Kapsle", które odbędą się w Kuźni Raciborskiej na parkingu przed budynkiem MOKSiR. Impreza jest polską odpowiedzią na czeską, dziecięcą przygodę bajkową.


Do zabawy zapraszamy szczególnie dzieci. W grze wykorzystuje się kapsle od butelek. Wspólnie realizowane imprezy, czy to "Podróż przez Bajkowy Plac Zamkowy", czy "Mistrzostwa Świata Gry w Kapsle" będą wspaniałą okazją do integracji dzieci i młodzieży po obu stronach granicy, będą również okazją poznania nowych działań, które być może znajdą w przyszłości odzwierciedlenie po drugiej stronie granicy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz