01 stycznia 2017

Kuźnia Raciborska miastem od 50 lat

Dziś mija 50 lat od chwili, kiedy to ówczesnemu Osiedlu Fabrycznemu Kuźni Raciborskiej nadano prawa miejskie. O zaliczeniu Osiedla Kuźni Raciborskiej w poczet miast zadecydowano podczas sesji Rady Narodowej Osiedla 21 lipca 1966 roku.Uzgodniono wówczas, że "Osiedle Kuźni Raciborskiej, z uwagi na liczbę ludności, położenie, charakterystykę miejską zwartej zabudowy, stan urządzeń komunalnych, wystarczająca i szeroko rozwinięta sieć placówek handlowych i usługowych, dogodne połączenie komunikacji drogowej - autobusowej i kolejowej, rozwój przemysłu, a szczególnie na znaczenie i rolę położonego na jego terenie przedsiębiorstwa Fabryki Obrabiarek "Rafamet" ma pełne prawne podstawy do tego, aby być zaliczone w poczet miast, co przyczyni się niewątpliwie do jeszcze bardziej wszechstronnego rozwoju terenu Kuźni Raciborskiej i jeszcze lepszego zaspokojenia wszelkich potrzeb jej ludności oraz oddziała dodatnio na rozwój sąsiednich wsi i znaczenia powiatu raciborskiego".

Z uzasadnienia załączonego do powyższej uchwały wynika, że Osiedle Kuźnia Raciborska zamieszkuje 4581 osób (wg stanu na 1 lipca 1966). W związku z przewidywaną rozbudową miejscowego przemysłu, a także wzrostu budownictwa mieszkaniowego, prognozuje się, że do roku 1970 Osiedle Kuźnia Raciborska będzie zamieszkiwać około 6 tys. osób. Wzrost liczby mieszkańców ma nastąpić w związku z rozbudową "Rafametu", Zakładów Prefabrykacji Górniczej, tartaku i innych placówek usługowych. "Sama Fabryka Obrabiarek "Rafamet" do roku 1970, zwiększy liczbę zatrudnionych do 1000 osób" - czytam w uzasadnieniu.

Z istniejących wówczas instytucji w obrębie Osiedla można wymienić: dom kultury, pełna średnia szkoła techniczna, biblioteka, szerokoekranowe kino oraz stadion sportowy.

Podjętą uchwałę ostatecznie zatwierdził prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z 9 grudnia 1966 roku. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 1967 r.

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz