21 grudnia 2016

Osiedlowy amfiteatr został rozebrany [VIDEO / FOTO]

Wybudowany pod koniec lat 80. XX wieku przez wiele lat służył mieszkańcom Kuźni. To na nim podczas festynów występował Zbigniew Wodecki, Irena Jarocka czy Kabaret "Rak". W ostatnich latach opuszczony, zaczął bardziej straszyć niż przynosić chlubę. Pod koniec listopada zapadła decyzja o rozbiórce obiektu.


Sprawę amfiteatru (a właściwie to, co można byłoby z nim zrobić) poruszyliśmy w lipcu br. Opublikowaliśmy wtedy również zdjęcia ukazujące aktualny stan obiektu (odpadający ze ścian tynk, powyrywane płytki chodnikowe i mnóstwo potłuczonego szkła sprawiało, że amfiteatr zamiast cieszyć oko kuźnian, sprawiał wrażenie wprost przeciwne). W krótkim tekście zapytaliśmy też mieszkańców o to, jak można by obiekt zagospodarować. W sumie pojawiły się dwie propozycje (przebudowa amfiteatru na skatepark oraz budowa basenu).


Kwestia zagospodarowania amfiteatru była również jednym z punktów obrad zarządu jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1", na którym zostały przedstawione obie propozycje, które zgłosili mieszkańcy. Budowa basenu odpadła od razu ze względu na istniejący aquapark w Raciborzu oraz wysokie koszty utrzymania. Po głębokiej analizie, z powodów finansowych odrzucono również kwestię przebudowy amfiteatru na skatepark (bądź zjeżdżalnię dla deskorolek). Mimo to podjęto decyzję, by sprawą zainteresować szefostwo Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (który ze względu na posiadaną od lata tego roku mobilną scenę, nie wyraził zainteresowania wzięcia pod opiekę amfiteatru) lub dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących.


W protokole z 7 września 2016 r. zamieszczonym na stronie jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1" czytam: "Wnioskowana propozycja co do przyszłościowego wykorzystania amfiteatru w ramach imprez plenerowych ze strony kierownictwa MOKSiR nie znalazła zainteresowania. Zarząd Osiedla nr 1 zadeklarował spotkanie z dyrektor ZSO w Kuźni Raciborskiej w zakresie zajęcia stanowiska co do stopnia ewentualnego wykorzystania amfiteatru przez uczniów szkoły. W przypadku pozytywnej opinii, Zarząd Osiedla nr 1 podejmie w tym przedmiocie stosowne działania mające na celu przeprowadzenie remontu amfiteatru. W przeciwnym razie cała infrastruktura obiektu będzie zawnioskowana o jego wyburzenie. Z końcem września do burmistrza został skierowany wniosek Zarządu Osiedla ws. przeprowadzenia remontu wspomnianego wyżej obiektu".


Po wstępnej konsultacji z Kingą Apollo - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, która wykazała zainteresowanie obiektem, uznając, że amfiteatr można wykorzystać do celów szkolno-kulturalnych, Zarząd Osiedla postanowił włączyć się w przedsięwzięcie, którego celem miałaby być rewitalizacja obiektu. 


Decyzja dyrektor ZSO doprowadziła do spotkania Zarządu Osiedla z pracownikami referatu inwestycji Urzędu Miejskiego, a także zainteresowanej p. Kingi Apollo, które odbyło się w terenie. "W czasie spotkania plenerowego wskazano na potrzebę zadaszenia amfiteatru, co jednocześnie wiąże się z wykonaniem projektu. Na miejscu członkowie Zarządu Osiedla nr 1 zadeklarowali pokrycie kosztów projektu z funduszu będącego w dyspozycji Zarządu. W razie potrzeby wskażą również projektanta, który wykona niezbędną dokumentację projektu kompleksowego. Podjęte działania ze strony członków Zarządu doprowadziły do kolejnego spotkania plenerowego z udziałem projektanta. Wstępnie uzgodniono z projektantem wyrażenie przez niego woli zaangażowania się w to przedsięwzięcie. W efekcie poczynionych uzgodnień w sprawie amfiteatru, projektant złożył deklarację skontaktowania się w tej sprawie z kierownikiem referatu inwestycji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej" (cytat z protokołu Zarządu Osiedla z 8 listopada 2016 r.).


Odmiennego zdania (czyli odejście od planu remontu amfiteatru) był z kolei dyrektor ZGKiM - Kazimierz Wojdyła, który również wziął udział w jednym ze spotkań w terenie. - Szef ZGKiM stwierdził, że tego typu obiekty są już dziś przeszłością, a dziś dominuje zupełnie inny styl budowy. Poza tym ewentualna modernizacja obiektu pociągnie za sobą mnóstwo pieniędzy - relacjonuje spotkanie z dyrektorem Krystyna Borutko - przewodnicząca jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1".


Sprawę amfiteatru postanowiono ostatecznie zamknąć podczas drugiego listopadowego zebrania Zarządu Osiedla. W protokole zamieszczonym na stronie zapisano: "Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że sprawa amfiteatru została przesądzona. Amfiteatr będzie zburzony. Podjęta została taka decyzja przez burmistrza i radnych. Na rozbiórkę burmistrz przeznaczył kwotę 15000,00 zł. W tej kwocie ma być również rozebrany budynek stanowiący zaplecze gospodarcze znajdujący się w obrębie amfiteatru".


Pracami rozbiórkowymi, które rozpoczęły się 9 grudnia, a zakończyły 20 grudnia zajmowała się firma JustynTrans z Turza. Koszt rozbiórki wyniósł 15 tys zł. Wkrótce - zgodnie z zapowiedzią - ma zostać również rozebrany budynek na skraju lasku, który służył niegdyś za magazyn.


Tekst, video i zdjęcia: Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz