05 grudnia 2016

50-lecie nadania Kuźni praw miejskich. Przygotowania do jubileuszu

Gra terenowa dla całych rodzin, "senioralia", wystawy archiwalnych fotografii i prac plastycznych, konkursy, a także uroczysta sesja Rady Miejskiej - tak wstępnie prezentuje się program obchodów 50-lecia nadania Kuźni Raciborskiej praw miejskich, które przypadają w 2017 roku.


Te i kilka innych propozycji pojawiło się podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w poniedziałek, 28 listopada w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej, a związane z przygotowaniami do jubileuszu.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych oraz tych związanych z samorządem działających na terenie miasta. A wśród uczestników zebrania znaleźli się: Urszula Warczok (Przedszkole nr 1), Kornelia Reichel (Przedszkole nr 2), Kinga Apollo (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Michał Fita i Anna Kijek (Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji), Krystyna Borutko (przewodnicząca jednostki pomocniczej "Osiedle"), Bernard Kowol (przewodniczący jednostki pomocniczej "Stara Kuźnia"), Ireneusz Wojcieski (Miejska Biblioteka Publiczna), Roland Warczok (Kościół In Plus), Halina Wyjadłowska i Jan Kluska (Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej), Alicja Kołton (Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka), Romana Serafin (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), Helena Bąkała (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Mariusz Brześniowski (KS "Stal"), Teresa Kowalewska i Elżbieta Podolec (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Irena Kalemba i Marcin Gałuszka-Biernacki (Referat Edukacji, Sportu i Promocji) oraz Sabina Chroboczek-Wierzchowska (przewodnicząca Rady Miejskiej).


Nim uczestnicy przeszli do przedstawiania swoich propozycji, dyrektor MOKSiR Michał Fita stwierdził że rok 2017 obfitował będzie nie tylko w jubileusz nadania Kuźni Raciborskiej praw miejskich, bowiem na ten rok przypada kilka innych ważnych rocznic, wśród których znajduje się 20. rocznica powodzi, 25-lecie pożaru, 35-lecie MOKSiR, a także 70-lecie powstania Klubu Sportowego "Stal".

Pierwszym sygnałem do rozpoczęcia obchodów będzie z pewnością ogłoszenie konkursu na logo 50-lecia, które to będzie umieszczane na wszelkiego rodzaju plakatach informujących o nadchodzących wydarzeniach. Natomiast jeśli chodzi o konkretne wydarzenie, to najprawdopodobniej obchody zainauguruje Debata Oksfordzka, która odbędzie się 21 marca.


Teresa Kowalewska z ramienia UTW poinformowała zebranych, że w pierwszej połowie roku chcieliby zorganizować "Senioralia", które miały by nawiązywać do uniwersyteckich "Juwenaliów". Z kolei szefowa TMZR Halina Wyjadłowska za koniecznych punkt obchodów zaproponowała spotkanie zasłużonych kuźnian - działaczy społecznych (oba wydarzenia w maju 2017). - To wydarzenie będzie praktycznie bezkosztowe, a warte jest wszystkie pieniądze - powiedziała.

Zorganizowanie gry terenowej, w której udział mogłyby wziąć całe rodziny, a także koncertu w noc świętojańską zaproponował z kolei Bernard Kowol (planowany termin - czerwiec 2017). Do wspomnianej już debaty oksfordzkiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska dołożyła natomiast konkurs wiedzy o mieście, czy projekt edukacyjny "Moi rodzice - moi dziadkowie - moje miasto".


O wciągnięcie mieszkańców do dyskusji zaapelował zaś Jan Kluska. - Niech kuźnianie składają swoje propozycje, czego oczekiwaliby w ramach tak doniosłego jubileuszu. Do tych słów odniosła się dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Kinga Apollo, która przychyliła się do zdania, że coś mieszkańcom można zaproponować i oczekiwać propozycji od nich, ale nie dawać wolnej ręki, bo to się nie sprawdzi. - Hasło "Kogo byście chcieli, abyśmy zaprosili" (np. w ramach festynu "Pożegnanie Lata") - tu składam swój sprzeciw - powiedział M. Fita. - Tego typu sondaże obserwują agencje koncertowe, które potem proponują tę czy inną gwiazdę, ale za stawkę trzykrotnie wyższą niż zwykle. A na to nas nie stać - dodał szef MOKSiR.

- Młodzież dziś patrzy praktycznie wyłącznie do przodu - powiedział z kolei Mariusz Brześniowski. - Powinno się więc skłonić młodych, by spróbowali spojrzeć na chwilę wstecz, by chcieli poznać przeszłość swojego miasta, by poznali twarze sukcesu miasta, czyli osób, które tworzyły historię Kuźni - dodał prezes "Stali". W ramach obchodów 50-lecia nadania praw miejskich i 70-lecia KS "Stal" M. Brześniowski zaproponował zorganizowanie turnieju gmin cysterskich. Inicjatorem i gospodarzem pierwszych zawodów byłaby Kuźnia, kolejne natomiast organizowałyby następne gminy cysterskie (każdego roku inna gmina). Do tego mogłoby dojść wydanie pozycji książkowej o historii klubu sportowego.


Ireneusz Wojcieski przypomniał natomiast, że aktualnie trwają parce nad pisaniem wspomnień. Kolejnym elementem byłaby wystawa zdjęć: "Kuźnia wczoraj i dziś". Roland Warczok zaproponował, by na stronie miasta stworzyć zakładkę (bądź stworzyć profil na Facebooku), gdzie mieszkańcy sami mogliby dodawać archiwalne zdjęcia Kuźni.

Wśród innych propozycji pojawiło się m. in. zorganizowanie zjazdu kuźnian, spotkanie osób - mieszkańców (50-latków), które urodziły się w 1967 roku, włączenie w uroczystości służby zdrowia (jak w przypadku św. Marcina), czy zorganizowanie koncertu "Dzieci Miastu".


Poza wymienionymi wyżej punktami, w jubileuszowym roku odbędą się cykliczne imprezy, jak "Pływadło" (10-11 czerwca), Dzień Dziecka z ZHP i spartakiada przedszkolaków (1-2 czerwca), półmaraton leśny (kwiecień) czy "Pożegnanie Lata" (26-27 sierpnia).

Na koniec Jan Kluska zaproponował, by niezależnie od ilości propozycji nie zamykać programu obchodów, po to, aby w każdej chwili można było wnieść coś nowego.

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz