20 listopada 2016

Podsumowanie III kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej RAFAMET

Grupa Kapitałowa RAFAMET wypracowała w trzecim kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 24,224 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy za okres 01-09.2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku były wyższe o 7,251 mln zł. Rentowność brutto sprzedaży za trzy kwartały 2016 roku wynosi 25,8 %.

W trzecim kwartale 2016 r. (po uwzględnieniu wyłączeń konsolidacyjnych) Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 24,224 mln zł, a narastająco za trzy kwartały 2016 r. 74,070 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy za okres 9 miesięcy br. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku były wyższe o 7,251 mln zł.

Za trzy kwartały 2016 r. nastąpiła poprawa rentowności brutto sprzedaży z poziomu 22,6 % za trzy kwartały 2015 r. do poziomu 25,8 %. Zysk operacyjny za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 3,752 mln zł wobec 1,940 mln zł za analogiczny okres 2015 r., natomiast zysk netto odpowiednio wyniósł 1,893 mln zł wobec 1,174 mln zł.

W 2016 r. nastąpiła zmiana w składzie Grupy Kapitałowej. W marcu br. został podpisany akt założycielski spółki PORĘBA 1798 Machine Tools - Sp. z o. o. Przedmiotem działalności utworzonej spółki jest produkcja i sprzedaż obrabiarek marki PORĘBA. Znak towarowy i dokumentacja techniczna obrabiarek tego brandu zostały zakupione od Syndyka FUM "Poręba" Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w styczniu bieżącego roku.


Jednostka dominująca, RAFAMET S. A., 21 lipca 2016 r. wypłaciła pierwszą z dwóch równych rat dywidendy z zysku za 2015 rok. Druga rata zostanie wypłacona 21 listopada 2016 r.

Na dywidendę przeznaczono łącznie 1,29 mln zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 0,30 zł.

W omawianym przedziale czasowym firma RAFAMET S. A. zawarła umowy z odbiorcami z Turcji, Chin oraz Polski. W tym okresie miały miejsce odbiory wstępne maszyn zamówionych u tego producenta przez klientów z Chin, Singapuru, Arabii Saudyjskiej, Turcji oraz Belgii.

Anna Koza / Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz