18 lipca 2016

Tokarki z Kuźni Raciborskiej będą pracowały w bukaresztańskim metrze

Jeszcze w tym roku Fabryka Obrabiarek RAFAMET S. A. dostarczy odbiorcy z Rumunii dwie maszyny. Tokarki podtorowe typu UGE 180 N posłużą do regeneracji kół pojazdów należących do bukaresztańskiego metra.
Obrabiarki produkowane w Kuźni Raciborskiej są każdorazowo dostosowywane do wymagań zamawiającego. W tym przypadku dodatkowym wyzwaniem konstrukcyjnym jest fakt, że warsztaty naprawcze, w których zamontowane będą maszyny, mieszczą się pod powierzchnią ziemi.

Użytkownikiem końcowym zamówionych maszyn typu UGE 180 N będzie spółka METROREX, operator bukaresztańskiego metra. Kolej podziemna w stolicy Rumunii liczy obecnie 70 km.
Co ważne, w warsztacie naprawczym zlokalizowanym na mecie jej trzeciej linii pracuje już tokarka typu UBF 112 N, którą cztery lata temu u producenta z Kuźni Raciborskiej zamówili przedstawiciele firmy Alstom Transport. Międzynarodowy koncern, z siedzibą we Francji, świadczy m. in. usługi w zakresie serwisu i utrzymania w ruchu pojazdów należących do spółki METROREX.

Tym razem Fabryka Obrabiarek RAFAMET S. A. jest poddostawcą konsorcjum firm budowlano-konstrukcyjnych odpowiedzialnych za budowę dwóch kolejnych linii metra w Bukareszcie. Zamówione w bieżącym roku maszyny zostaną zamontowane w warsztatach naprawczych zlokalizowanych na finiszu linii czwartej i piątej. - Co ciekawe, zajezdnie te mieszczą się pod powierzchnią ziemi. Takie usytuowanie warsztatów stanowi dla nas pewne wyzwanie; do zagospodarowania mamy bardzo ograniczoną przestrzeń - wyjaśnia Stanisław Stefaniszyn, kierownik sprzedaży firmy RAFAMET S. A.

Tokarka podtorowa UGE 180 N

- Nasi inżynierowie zdołali dostosować konstrukcję maszyn do tych specyficznych wymagań, dzięki czemu to właśnie RAFAMET zdobył zlecenie, pokonując silną konkurencję m. in. z Niemiec. Nie bez znaczenia była także wcześniejsza, udana współpraca z firmą Alstom Transport i otrzymane od niej referencje - zaznacza S. Stefaniszyn.

Tokarki podtorowe typu UGE 180 N to innowacyjne obrabiarki, które będą wykorzystane do regeneracji kół lekkich pojazdów szynowych firmy METROREX oraz planowania tarcz hamulcowych zestawów kołowych. Zgodnie z wymaganiami kontrahenta, producent udzielił na maszyny 5-letniej gwarancji. Dodatkowo, zostaną one wyposażone w specjalne (zlokalizowane poza tokarkami) stanowisko do monitorowania procesu obróbki.

Umowę podpisano w maju, tokarki zostaną dostarczone do odbiorcy jeszcze w tym roku, a ich przekazanie do eksploatacji w Bukareszcie jest planowane na początek przyszłego roku.

Rumunia jest dla Fabryki Obrabiarek RAFAMET S. A. perspektywicznym rynkiem. Obrabiarki tego producenta są tam doskonale znane. Dość powiedzieć, że w latach 70. i 80. ubiegłego wieku firma z Kuźni Raciborskiej dostarczyła do tego kraju ponad 200 maszyn różnego typu.

Stanisław Stefaniszyn ma nadzieję, że to kolejne zlecenie dla firmy METROREX ułatwi firmie RAFAMET zdobywanie nowych kontraktów nie tylko w Rumunii.

Anna Koza / Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz