16 marca 2016

"Rodzina 500+": Gdzie i kiedy składać wnioski o wypłatę świadczeń?

1 kwietnia rusza rządowy program pn. "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci", zwany potocznie programem "Rodzina 500+", który polega na wypłacie świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł na dziecko. Instytucją odpowiedzialną za realizację programu na terenie gminy Kuźnia Raciborska będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.Na początku należy zaznaczyć, że pomocą objęte zostanie każde drugie i następne dziecko, a także pierwsze, jeżeli zostanie spełnione kryterium dochodowe (800 zł brutto w rodzinie na jedną osobę; w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwota ta wynosi 1200 zł brutto). W tej sytuacji do wniosku konieczne będzie dołączenie zaświadczenia o dochodach za rok 2014, które można pobrać w Urzędzie Skarbowym.

- Wszystkie osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już pobrać go w siedzibie ośrodka (pokój nr 8) bądź ściągnąć go ze stron internetowych: MOPS w Kuźni Raciborskiej, Urzędu Miejskiego oraz portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek można również złożyć on-line - za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub poprzez platformę "ePUAP". Dokument zostanie wtedy automatycznie przekazany do nas - mówi dyrektor MOPS Zbigniew Grygier.

Według wyliczeń MOPS, na terenie gminy Kuźnia Raciborska o świadczenie może ubiegać się 600 rodzin (tj. 1200-1300 dzieci). Wypełnione wnioski będzie można w kuźniańskim MOPS-ie składać od 1 kwietnia. - Prosiłbym tylko o jedno: aby wszyscy nie przyszli z tym pierwszego dnia, bo będą ogromne kolejki - apeluje dyrektor MOPS. - Mamy dodatkowo trzy stanowiska do obsługi petentów. W razie konieczności tych stanowisk będzie więcej. Chodzi wszak o to, by to wszystko sprawnie przebiegło. Od 1 kwietnia ulegnie również wydłużeniu czas pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie czynny do godz. 17:00. Stan taki utrzyma się na pewno do 15 kwietnia, ale jeśli zajdzie potrzeba, to zostanie termin ten ulegnie wydłużeniu np. o jeszcze jeden tydzień - dodaje Z. Grygier.


Jednocześnie szef ośrodka uspokaja mieszkańców, którzy z różnych powodów nie zdążą złożyć wniosku w kwietniu, a zrobią to np. w maju czy ostatniego dnia czerwca. W takiej sytuacji świadczenie zostanie nadpłacone, czyli otrzyma pieniądze zarówno za kwiecień, maj czy czerwiec.

Kiedy wnioskodawcy otrzymają pierwsze wypłaty? Jak mówi dyrektor Grygier, pieniądze powinny trafić do mieszkańców w pierwszej połowie maja. - Jest też druga prośba: by osoba starająca się o świadczenie, jeśli nie posiada - założyła konto w banku, ponieważ nie mamy innej możliwości wypłacania tych pieniędzy - zaznacza szef MOPS. - Są oczywiście trudności z osobami, które mówią, że konta sobie nie założą, ponieważ komornik zabiera im stamtąd środki. W tej sytuacji należy skontaktować się z komornikiem, przedstawić numer konta i powiadomić, że tam znajdować się będą środki tylko w ramach programu "Rodzina 500+" - mówi dyrektor Zbigniew Grygier.

A co, jeżeli okaże się, że mimo wszystko ktoś konta i tak nie założy? - Będziemy mieli trudność z wypłacaniem. W kasie ośrodka nie będzie takich możliwości. Gdyby to były pojedyncze osoby, to jeszcze wielkiego problemu nie będzie, natomiast jeśli będzie to większa liczba osób, to będą trudności z realizacją tego świadczenia, więc będziemy usilnie prosić, by te konta założyć. W ten sposób pieniądze do wnioskodawcy będą trafiać szybciej niż np. pocztą, gdzie w grę wchodzić będzie jeszcze opłata za przekaz - kończy szef MOPS w Kuźni Raciborskiej.

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz