01 lutego 2016

RAFAMET właścicielem znaku "Poręba 1798"

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S. A. jest już formalnie wyłącznym właścicielem dokumentacji obrabiarek Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Poręba" Sp. z o. o. i znaku towarowego "Poręba 1798". Umowy kupna-sprzedaży zostały podpisane 21 stycznia br. w siedzibie spółki.


Formalne nabycie dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej (z przynależnymi do niej prawami autorskimi) obrabiarek produkowanych do 29 maja 2015 r. przez Fabrykę Urządzeń Mechanicznych "Poręba" oraz znaku towarowego "Poręba 1798" jest ukoronowaniem wieloletnich starań przedstawicieli Fabryki Obrabiarek RAFAMET S. A.

Marka "Poręba 1798" jest powszechnie znana i szanowana, a jej bogate tradycje są niepodważalne. Zakup dokumentacji i znaku towarowego "Poręba 1798" pozytywnie wpłynie na pozycjonowanie firmy z Kuźni Raciborskiej. RAFAMET słynie z produkcji obrabiarek (zwłaszcza maszyn dedykowanych sektorowi kolejowemu; w tym niszowym sektorze ma silną pozycję), a za sprawą podpisanych umów zyska większą rozpoznawalność na światowych rynkach sprzedaży obrabiarek.

Już w grudniu ubiegłego roku (gdy kuźniańska spółka wygrała przetarg na zakup dokumentacji i znaku towarowego), prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S. A. podkreślał, że firma nie zmieni nazwy, ale marka "Poręba 1798" z pewnością zostanie przez niego wyodrębniona. - To wydarzenie ma dla nas bardzo duże znaczenie, także w kontekście nowej strategii firmy, która zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku. Jeszcze zanim to nastąpi, poczynimy kroki zmierzające do uporządkowania sposobu korzystania z dokumentacji projektowej, której jesteśmy już formalnym właścicielem. Naszą intencją jest rozwijanie marki "Poręba 1798" i przywrócenie jej świetności. Jesteśmy zadowoleni z tej transakcji, ale prawdziwą satysfakcją będzie realizacja naszych zamierzeń względem tej historycznej marki - powiedział E. Longin Wons, prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S. A.

RAFAMET właścicielem znaku "Poręba 1798"

Mieczysław Radecki, syndyk Masy Upadłościowej Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Poręba" Sp. z o. o. także nie kryje satysfakcji z zawarcia umów z kuźniańską spółką. - W momencie przejęcia przeze mnie urzędu syndyka, Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Poręba" już nie funkcjonowała, dlatego też nadrzędnym celem była ochrona zarówno jej długoletniej tradycji, jak i dorobku techniczno-intelektualnego. Fabryka Obrabiarek RAFAMET S. A. jest firmą o znaczącym potencjale produkcyjnym, konstrukcyjnym i technologicznym. Transakcja z producentem mającym tak silną pozycję na rynku obrabiarkowym pozwoli nie tylko zachować historię marki "Poręba 1798", ale przede wszystkim - kontynuować jej tradycje i ją rozwijać - podkreśla Mieczysław Radecki.

RAFAMET właścicielem znaku "Poręba 1798"

Jak dodaje syndyk, przeprowadzenie transakcji w tak krótkim terminie nie byłoby możliwe bez przychylności sędziego komisarza, który rozpatrywał wniosek syndyka w sprawie sprzedaży znaku firmowego i dokumentacji. Mieczysław Radecki przypomina także, że zawarte 21 stycznia br. umowy kupna-sprzedaży dokumentacji oraz znaku towarowego mają charakter pierwotnego nabycia; są wolne od ukrytych niebezpieczeństw i obciążeń. - Wierzyciele firmy FUM Poręba będą z pewnością usatysfakcjonowani transakcją, a znana polska marka została przejęta przez rodzimego producenta, który ma wszelkie środki i możliwości do tego, by rozwijać dotychczasowy dorobek upadłej spółki - podsumowuje syndyk.

Materiał nadesłany / Anna Koza, Adventure Media s. c.

Czytaj również: Czy RAFAMET zmieni nazwę?

1 komentarz: