08 września 2015

Referendum ogólnokrajowe: największa frekwencja Rudach, najniższa w Turzu

W niedzielę, 6 września w całym kraju odbyło się referendum, które jeszcze w maju zarządził urzędujący wówczas prezydent Bronisław Komorowski. Referendum okazało się nieważne, gdyż frekwencja wyniosła 7,80 % (by mogło być uznane, do urn musiałoby pójść ponad 50 % wyborców). Poniżej referendalny raport z Gminy Kuźnia Raciborska.Na kartach do głosowania należało odpowiedzieć "TAK" lub "NIE" na następujące pytania:

1. Czy jest Pani / Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy jest Pani / Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani / Pan za  wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?


W Gminie Kuźnia Raciborska uprawnionych do oddania głosu było 9501 osób. Udział w referendum wzięło w sumie 571 mieszkańców, co dało frekwencję na poziomie 6,01 %.

Na pytanie pierwsze odpowiedzi "TAK" udzieliły 464 osoby (82,71 %), na drugie - 73 (12,99 %), zaś na trzecie - 540 (96,09 %).

W poszczególnych lokalach wyborczych z urn wyjęto następującą liczbę kart ważnych:

- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 (budynek ZSO Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28): uprawnionych: 1305, głos oddało: 65, frekwencja: 4,98 %

- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 (budynek ZSO Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28): uprawnionych: 1350, głos oddało: 75, frekwencja: 5,56 %

-  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 (budynek MOKSiR Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 9): uprawnionych: 1562, głos oddało: 71, frekwencja: 4,55 %

- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 (świetlica OSP w Turzu, ul. Raciborska 68): uprawnionych: 2070, głos oddało: 68, frekwencja: 3,29 %

-  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 (ZSO Rudy, ul. Rogera 2): uprawnionych: 2330, głos oddało: 236, frekwencja: 10,13 %

 -  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 (ZSO Rudy, ul. Rogera 2): uprawnionych: 884, głos oddało: 56, frekwencja: 6,33 %

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz