17 marca 2015

Co z wałami w Rudzie i przepustem drogowym w Rudach, czyli wieści z Ratusza

O zamknięciu wałów przeciwpowodziowych w Rudzie, remoncie przepustu drogowego na ul. Cysterskiej w Rudach i o perspektywie planowanych prac remontowych dot. dróg w naszej gminie rozmawiały w ubiegłym tygodniu z odpowiednimi służbami nasze władze samorządowe.11 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie w sprawie konieczności zamknięcia linii wałów przeciwpowodziowych na granicy województw opolskiego i śląskiego, w miejscowości Ruda. Rolę gospodarza pełnił wojewoda opolski Antoni Jastrzembski. Uczestnikami spotkania byli szefowie służb melioracyjnych odpowiedzialnych za budowę wałów przeciwpowodziowych obu województw oraz samorządowcy sąsiadujących gmin: Kuźni Raciborskiej i Bierawy, na terenie których prowadzone mają być inwestycje.

Spotkanie zostało zwołanie z inicjatywy burmistrza Kuźni Raciborskiej Pawła Machy i miało na celu zinwentaryzowanie obecnego stanu rzeczy, ustalenie harmonogramu oraz synchronizację działań w obszarze jurysdykcji odpowiedzialnych instytucji.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom ustalono, że sprawę należy załatwić w trybie pilnym.

***

12 marca w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z inicjatywy burmistrza Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie z dyrektorem Zbigniewem Taborem. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Paweł Macha oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska. Spotkanie dotyczyło perspektywy planowanych prac remontowych na terenie naszej gminy na rok 2015 i kolejne lata. Przedstawiciele Kuźni Raciborskiej ustalili z dyrektorem Taborem kolejność zadań z długiej listy potrzeb. Dyrektor Zarządu Dróg ze swojej strony zobowiązał się do wykonania kilku zadań w trybie pilnym.
***

13 marca w Rudach odbyło się spotkanie stron zainteresowanych remontem przepustu drogowego na ulicy Cysterskiej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Gminy Kuźnia Raciborska, projektant oraz przedstawicielka konserwatora zabytków, której podlega obszar objęty ochroną konserwatorską.


Na podstawie działań przygotowawczych poczynionych z inicjatywy burmistrza Kuźni Raciborskiej we współpracy z nadleśniczym Robertem Pabianem podjęto decyzję o awaryjnym trybie remontu. Strony spotkania zgodnie ustaliły zakres prac oraz drogę proceduralną. Przedstawiciel konserwatora zabytków zaakceptował rozwiązania projektowe przedstawione podczas wizji w terenie.W międzyczasie prowadzone są prace utrzymaniowe na podstawie uzyskanej decyzji RDOŚ w Katowicach na trasie rowu melioracyjnego przed i za przewidzianym do remontu przepustem. Planowane zakończenie wszystkich prac związanych z remontem przepustu nastąpi do końca września bieżącego roku.


Pani konserwator na zaproszenie pana Jarosława Łuszcza odwiedziła również Zabytkową Stację Kolei Wąskotorowej.

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz