09 lutego 2015

Zebranie mieszkańców Osiedla i Starej Kuźni

9 i 11 lutego o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbędzie się zebranie władz miasta z mieszkańcami dwóch jednostek pomocniczych (tzw. miejskich sołectw) - Osiedle  - "Osiedle nr 1" (9. 02.) i Osiedle - "Stara Kuźnia" (11. 02.). Celem zebrania będzie wybór nowych szefów jednostek oraz składów osobowych zarządów.Porządek Zebrania Mieszkańców

1. Otwarcie Zebrania
1.1. powitanie zebranych przez Przewodniczącego Zebrania

2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zebrania

3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego oraz Zarządu Osiedla / Starej Kuźni za okres kadencji 2010-2014 r.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla / Starej Kuźni

5. Wybór Przewodniczącego Zarządu
5.1. - Zgłaszanie kandydatów
5.2. - Zamknięcie listy kandydatów
5.3. - Omówienie sposobu głosowania
5.4. - Przeprowadzenie tajnego głosowania
5.5. - Ustalenie wyniku głosowania
5.6. - Ogłoszenie wyników
● Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
● Odczytanie Uchwały Zebrania Mieszkańców w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zarządu

6. Uchwała w sprawie ustalenia składu liczbowego Zarządu Osiedla / Starej Kuźni

7. Wybór członków Zarządu Osiedla / Starej Kuźni
7.1. - Zgłaszanie kandydatów
7.2. - Zamknięcie listy kandydatów
7.3. - Omówienie sposobu głosowania
7.4. - Przeprowadzenie tajnego głosowania
7.5. - Ustalenie wyniku głosowania
7.6. - Ogłoszenie wyników
● Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
● Odczytanie Uchwały Zebrania Mieszkańców w sprawie wyboru członków Zarządu Osiedla / Starej Kuźni

8. Zapytania i wnioski.

9. Zakończenie Zebrania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz