13 lutego 2015

Nowy sołtys na Starej Kuźni, na Osiedlu bez zmian [FOTO]

Krystyna Borutko oraz Bernard Kowol to nowi szefowie jednostek pomocniczych, zwanych także miejskimi sołectwami. Ich wyboru dokonali mieszkańcy podczas dwóch spotkań, które 9 i 11 lutego odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.
Wyborów dokonano przy bardzo niskiej frekwencji. W pierwszym zebraniu wzięło udział zaledwie 36 mieszkańców Osiedla. Nieco lepiej (choć również i ten wynik nie był rewelacyjny) wyglądało spotkanie zorganizowane dwa dni później - na listę obecności wpisało się niespełna 100 mieszkańców Starej Kuźni.

Obydwa spotkania rozpoczęły się od odczytania przez Krystynę Borutko i Mariusza Brześniowskiego sprawozdania z działań podjętych przez jednostki w latach 2010-2014. Następnie powołano komisję skrutacyjną, której zadaniem było rozdanie, a następnie zliczenie głosów oddanych przez mieszkańców na poszczególnych kandydatów. W przypadku jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1" na stanowisko przewodniczącego zgłoszono tylko jedną osobę, w związku z czym sołtysem Osiedla w kadencji 2014-2018 została ponownie Krystyna Borutko uzyskując 29 głosów. Inaczej przedstawiały się wybory szefa Starej Kuźni, bowiem na to stanowisko zgłoszono 3 osoby (Bernarda Kowola, Różę Czech oraz Łukasza Ogonowskiego). Po zliczeniu wszystkich kart ogłoszono, że przewodniczącym jednostki pomocniczej "Osiedle-Stara Kuźnia" przez najbliższe cztery lata będzie radny poprzedniej kadencji - Bernard Kowol, który otrzymał 51 głosów (Ł. Ogonowskiego poprało 30 mieszkańców, a R. Czech - 14).


Sołtys oczywiście nie rządzi sam. Za sobą ma kilka osób, które tworzą - w przypadku Kuźni - zarząd jednostki pomocniczej, w skład których weszło po sześć osób. Radę Osiedla tworzyć będą: Jacek Gąska, Bartosz Kozina, Małgorzata Kostka, Krzysztof Grobelny, Radosław Brzeźniak i Zdzisław Czarnacki. Do Rady Starej Kuźni weszli natomiast: Sebastian Krupa, Róża Czech, Dominik Zawada, Anna Kijek, Roland Warczok i Ilona Wróbel.

Wybory miejskiego sołtysa to również okazja dla mieszkańców, by uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania. Wśród poruszonych problemów znalazły się m. in.: niemalowane klatki schodowe w bloku przy ul. Kościuszki oraz brak ocieplenia budynków, prośba o zwiększenie współpracy z policją, rewitalizacja placu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, kwestia opłat za wywóz śmieci, rozwiązanie oznakowania przy ul. Sienkiewicza czy remont ul. Topolowej, po której poruszają się ciężkie pojazdy.


Odpowiedzi mieszkańcom udzielał burmistrz Paweł Macha, jego zastępczyni - Gabriela Tomik, przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska oraz pracownicy ZGKiM. Nad przebiegiem obu spotkań czuwał z kolei sekretarz Dominik Klimanek.

A jakie są plany przewodniczących jednostek na nowa kadencję? Celem Krystyny Borutko jest m. in. rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców (do tego stopnia, że przy urządzeniach do ćwiczeń tworzą się "komitety kolejkowe"), dofinansowywanie do upiększania rabatek, a także dbałość o czystość na Osiedlu. Bernard Kowol w pierwszym rzędzie stawia na integrację mieszkańców. - Chciałbym, aby na kolejne spotkanie władz z mieszkańcami przyszło przynajmniej 150 osób. Mieszkańcy muszą poczuć wartość tego rodzaju spotkań, muszą wiedzieć, że warto inwestować w swoje środowisko i coś zmieniać. Nowego sołtysa cieszy spora obecność na zebraniu ludzi młodych (kilkoro weszło w skład nowej rady). Na sercu przewodniczącemu Starej Kuźni leży również Park Dębina, który w ciągu ostatnich kilku ostatnich lat jest trochę jakby zapomniany. - Nie chciałbym wiele obiecać, zwłaszcza że nie wiem, jakimi środkami finansowymi przyjdzie mojej jednostce rozporządzać. Mimo to chciałbym mieszkańcom Starej Kuźni podziękować za przybycie i okazane zaufanie - kończy Bernard Kowol.


Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz