06 marca 2012

"Przedszkolaki na start" - ciąg dalszy projektu


Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu w roku szkolnym 2011/2012 realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Przedszkolaki na start".

Głównym celem projektu jest zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Przedszkolaki mają szansę uczestniczyć w zajęciach dodatkowych takich jak kółko teatralne, kółko manualne. Dzięki temu dzieci rozwiną różnorodne formy aktywności artystycznej, swoją wyobraźnię, kreatywność i inwencję twórczą.

W ramach projektu w przedszkolu odbywają się również zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Pozwoli to dzieciom zniwelować deficyty i zaburzenia rozwojowe.

W ciągu całego roku szkolnego przewidziano realizację 300 godzin zajęć logopedycznych, 150 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej, 150 godzin zajęć teatralnych oraz 150 godzin zajęć manualnych.

W czasie realizacji projektu został wydłużony czas pracy Przedszkola w Kuźni Raciborskiej o godzinę dziennie, a w Oddziale Zamiejscowym w Turzu o 2 godziny dziennie. Przedszkolakom z Turza w ramach projektu zapewniono gorący posiłek.

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło przedszkolu wzbogacić swoją bazę o różnorodne materiały i środki dydaktyczne jak np. pomoce do zajęć logopedycznych (program logopedyczny, historyjki obrazkowe, lustra logopedyczne itp.) pomoce do zajęć gimnastyki korekcyjnej (materace, drabinki, piłki, szarfy, woreczki i inne), pomoce do zajęć teatralnych (kukiełki, stroje do przedstawień), a także ciekawe materiały do zajęć manualnych. Wartość tych materiałów i pomocy dydaktycznych to kwota około 30 000 zł.

Udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu jest całkowicie bezpłatny.

1 komentarz: