02 września 2010

PSIAK w centrum Kuźni

PSIAK - czyli Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych Ziemi Raciborskiej, to projekt, jaki od niedawna realizowany jest w kilkunastu punktach powiatu raciborskiego.

Przedmiotem realizowanego projektu pt. "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej" jest stworzenie jednolitego systemu oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo poprzez wykonanie tablic zbiorczych i informacyjnych (z opisem w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i czeskim), tablic kierunkowych w ruchu drogowym i pieszym oraz ich usytuowanie w terenie. W ramach realizacji projektu przewiduje się także wykonanie folderów (te można nabyć m. in. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej), produkcję i emisję filmu promocyjnego, organizację konferencji. Założeniem projektu jest wykonanie systemu oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo na obszarze całego powiatu raciborskiego. PSIAK-a podzielono na cztery rodzaje turystyki: kulturową, sakralną, industrialną i aktywną.

Image and video hosting by tylkokuznia.info


Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku regionu poprzez zwiększenie możliwości dostępu do oferty kulturalnej. W wyniku prowadzonych działań w postaci jednolicie oznakowanych obiektów atrakcyjnych kulturowo, oferta kulturalna stanie się dostępna dla mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych.

Image and video hosting by tylkokuznia.info


Beneficjentem i zarazem liderem projektu jest powiat raciborski, którego partnerami są wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu., natomiast jednostką realizująca bezpośrednio ten projekt jest Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Image and video hosting by tylkokuznia.info


W składzie obiektów atrakcyjnych kulturowo w gminie Kuźnia Raciborska znalazły się: Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, Szpital dra Juliusza Rogera (Rudy), Budynek Poczty Cesarskiej (Rudy), Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach, Leśniczówka "Krasiejów" w Jankowicach, Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej oraz Leśniczówka "Wildeck" w Rudzie Kozielskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz