11 kwietnia 2010

Spotkanie Seniorów "Harcerskie Dęby"

9 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej odbyło się Spotkanie Seniorów "Harcerskie Dęby" zorganizowane przez Komisję Historyczną Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej w ramach cyklu imprez na 100-lecie harcerstwa.

W spotkaniu wzięło udział 13 osób. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Pani Rita Serafin. Podczas spotkania został podsumowany konkurs "Moje wspomnienia o ZHP". Na 3 przesłane prace jury postanowiły wszystkim przyznać wyróżnienia, a mianowicie: hm. Romanie Serafin, hm. Janowi Klusce i phm. Zofii Purol. Wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez UM Kuźnia Raciborska i Komendę Hufca. Spotkanie upłynęła w miłej atmosferze wspomnień, dyskusji. Była to również okazja, by obejrzeć ciekawe kroniki, fotografie oraz prezentacje i film.

[i]Źródło: www.kuzniaraciborska.zhp.pl
www.100lecie.kuzniaraciborska.zhp.pl[/i]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz