19 marca 2010

Konkurs fotograficzny

Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej w ramach projektu "Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej dla raciborzan - laurka urodzinowa w 50 rocznicę działalności" organizuje pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza konkurs fotograficzny "Chciałbym/chciałabym to miejsce ocalić od zapomnienia. Piękne, urokliwe, lecz zapomniane miejsca ziemi raciborskiej".

Konkurs będzie rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych:
- gimnazjaliści (14-16 lat)
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (17-20 lat)
- studenci
- osoby dorosłe amatorsko zajmujące się fotografią.

Do konkursu można zgłosić od jednego do trzech zdjęć w formacie A3 oraz ich wersję cyfrową nagraną na płycie CDR w rozdzielczości 300 dpi. Opisane prace (tytuł, data wykonania, miejsce przedstawione na zdjęciu wraz z uzasadnieniem wyboru, imię i nazwisko autora, jego adres oraz adres szkoły) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i oświadczeniem można składać do dnia 1 czerwca 2010 osobiście w siedzibie TMZR (Racibórz, ul. Długa 9) lub wysyłać pocztą z dopiskiem na kopercie: Konkurs fotograficzny "Chciałbym/chciałabym to miejsce ocalić od zapomnienia. Piękne, urokliwe, lecz zapomniane miejsca ziemi raciborskiej".

Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

Szczegółowy regulamin, karta zgłoszenia oraz oświadczenie do pobrania poniżej:

Regulamin - część I
Regulamin - część II
Regulamin - część III
Karta zgłoszenia uczestnika
Oświadczenie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz